Iris na Gaeilge       Lunasa 04            uimh 7

 < contents

GLOR BHREIFNE, GLÓR na nGAEL

Garraí Mór, Béal Atha na nEach, Co.an Chabháin.


Dia dhaoibh, a chairde Gaeil.

Bail ó Dhia ar an dea- obair atá ar bun agaibh i Sasana agus ar Mhór Roinn na hEorpa chun an Ghailge a fhorbairt agus a athréimniú. Is spreagadh agus deashampla sibh do na grúpaí Gaeilge in Eirinn ar nós Ghlór Bhréifne, i mBaile an Chabháin. Is coiste de chuid Glór na nGael muid atá ag feidhmiú ó thus na bliana 2003.

Is comórtas náisiúnta é Glór na nGael, ina bhfuil forbairt agus caomhnú theanga agus cultúr na Gaeilge mar spriocanna lárnacha. Is tré mheán comórtas pobail a dhéantar é seo. Tá gach coiste ina chuid de ghréasán náisiúnta le breis agus 100 grúpaí eile ar féidir leo bheith ag comhoibriú agus ag cothú nascanna leo. Tugann Glor na nGael treoir agus spriocanna intomhaiste do choistí ar fud na tíre, mar bhonn lena gcuid oibre go háitiúil.

D'eascair Glór Bhréifne as ciorcal comhrá atá gníomhach sa bhaile ó mhí Mheán Fómhair 2002. Reachtáiltear ciorcal comhrá gach seachtain . Is í an aidhm atá ag Glór Bhréifne ná Ghaeilge a fhorbairt i mbaile an Chabháin agus nasc a dhéanamh le lucht labhartha na Gaeilge agus eagraíochtaí Gaeilge ar an bhaile agus ar fud an chontae .

I measc cuid de na himeachtaí a d'eagraigh muid i mbliana bhí: ceardlann amhránaíochta do Sheachtain na Ghaeilge , léacht ar logainmneacha Chontae an Chabháin don tSeachtain Oidreachta agus Seirbhis Eicúiméineach i gCuimhne an Easpaig Bedell , a d'aistrigh Seantiomna an Bhíobla go Gaeilge. .Bhí ionchur againn sa phróiseas pleanala de chuid Chomhairle Chontae an Chabháin , áir ar mhol muid gur chóir Oifigeach Gaeilge bheith ag an chomhairle agus go gcuirfi polasaí Gaeilge i bhfeidm ann.

Tá súil againn tógáil ar an obair atá déanta againn go dtí seo , trí nascanna a chothú le Gaelscoil Bhréifne agus eagraíochtaí Gaeilge eile an chontae ar nós Chlub Chathail Bhuí agus an Cúpla Focal Club. Ina theannta sin ta súil againn gréasán Gaeilge a fhorbairt le grúpaí Gaeilge eile sna contaetha máguaird . Tús maith leath na hoibre .

Go n-éirí libh agus go raibh an Gaeilge faoi bhláth sna críocha i gcéin


Pádraig. O Cuinneagáin, B.Ed., M A., M. Sc.,

Rúnaí Glór Bhréifne.

Table of contents